PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203276
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Stubberud
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Oppkuven (1815-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 589693 Y-koord: 6653317
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Breksje
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Forekomsten er en intrusivbreksje prøvetatt i en vegskjæring. Forekomsten har meget gode egenskaper til pukkproduksjon. Området bør kartlegges med hensyn til bergartens utbredelse og mulig etablering av pukkproduksjon.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse