PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203498
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brynestad
(Sist oppdatert 20.feb.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stryn (1318-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 385124 Y-koord: 6856767
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nyetablert pukkverk i tilknytning til asfaltverk på nærliggende grusforeksomt.S

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 385040 Y-koord: 6856766

Betydning : Ikke vurdert
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse