PUKKDATABASEN

Typeområde 204193
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erdal
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330210 Y-koord: 6820246
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt

Beskrivelse
Undersøkt av Henrisken (1987) og klassifisert som en interessant forekomst for oppfølging. Ved befaring i 2007 var det imidlertid vanskelig å få tatt en prøve av forekomsten uten tilgang på bormaskin.
I følge Henriksen inneholder forekomsten to ulike bergarter, en granittisk til syenittisk gneis, og en diorittisk gneis. Begge ble prøvetatt i 1987.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse