GRUSDATABASEN

Forekomstområde 204228
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalevatnet
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288968 Y-koord: 6864566
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus med andre løsmasser

Beskrivelse
Større område med noe mektigheter av sand og grus nederst i Tungedalen. Området inneholder bunnmorene, strandvoll og skredavsetinger fra Ulveskaret. I strqandvollen er det to små uttak i grusig sand, ca. 4 meter høy og med 20x30 meter areal. Noe morenemasser og skredmasser er også på stedet.

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Strandvoll
: Ur/skred : Vifte
: Elveavsetning : Dalfylling

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288994 Y-koord: 6864328

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Fra hoveduttak

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288855 Y-koord: 6864322

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Uttaket
2. Massene


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse