GRUSDATABASEN

Forekomstområde 204282
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svelgsvatnet
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 306727 Y-koord: 6855152
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
LIte, utdrevet massetak i skredvifte. Brukes i dag til lagerplass. Pukkuttak kan være mulig.

Ingen prøver/analyser


Massetak 50

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 306722 Y-koord: 6855168

Betydning : Liten betydning
Materiale : Skred, forvitring

Bilder
1. Utdrevet massetak


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse