PUKKDATABASEN

Forekomstområde 204421
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skei Pukk
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 367005 Y-koord: 6829658
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Et 40 x 40 meter stort massetak like nord for Skei. Pallhøyde ca. 6 meter. Bergarten er en mørk, båndet gneis som virker massiv mot sør, men mer foliert mot nord. Lagerhauger av knust veggrus ligger i massetaket. Mobilt knuseverk har vært inne.

Bilder
1. Lagerhauger
2. Stuff

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366968 Y-koord: 6829664

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse