GRUSDATABASEN

Forekomstområde 204441
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frammarsvik
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320375 Y-koord: 6821185
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Ingen prøver/analyser


Massetak 50

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320494 Y-koord: 6820875

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Lite uttak


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse