PUKKDATABASEN

Typeområde 204452
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hesteneset
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Florø (1118-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 290404 Y-koord: 6836292
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis

Beskrivelse
Prøve til tynnslip tatt i forbindelse med tomteutsprenging ved Aker Yards

Bilder
1. Panorama av tomteutsprenging

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse