PUKKDATABASEN

Forekomstområde 204499
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryssdal
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354486 Y-koord: 6849747
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nytt pukkverk i en kvartsrik, foliert gneis. Bergarten faller inn mot bruddet. Det tas ut maser i to pallhøyder.Mobilt knuse- og sikteverk. Massene brukes til veigrus og som underlag for belegningsstein.

Bilder
1. Uttak i kvartsrik gneis

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354460 Y-koord: 6849786

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse