PUKKDATABASEN

Forekomstområde 204539
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klakegg
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368137 Y-koord: 6832088
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Lite uttak like ved vegen. Brukes også som lager. Uttaket skal avsluttes i 2008 og flyttes til forekomst 503.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368120 Y-koord: 6832123

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse