PUKKDATABASEN

Forekomstområde 205205
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vereide
(Sist oppdatert 11.nov.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348427 Y-koord: 6857669
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Innlagt etter opplysninger fra Gloppen kommune. Reguleringsplanarbeid ble oppstartet i 2006. Hovedformålet er uttak av naturstein.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348376 Y-koord: 6857704

Betydning :
Dom. bergart : Båndgneis


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse