PUKKDATABASEN

Typeområde 205346
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sausskreda
(Sist oppdatert 18.nov.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416107 Y-koord: 6817805
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Fyllitt

Beskrivelse
Område regulert til uttak av stein. Arbeidet med reguleringsplanen vart starta opp i 2006. Ingen aktivitet av betydning i 2008.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse