GRUSDATABASEN

Forekomstområde 205694
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høyanger (1217-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344695 Y-koord: 6791701
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Skredvifte på sørsiden av eva, med et lite massetak, sannsynligvis til elveforebygging eller lignende.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344672 Y-koord: 6791674

Betydning :
Materiale : Skred, forvitring

Bilder
1. Sett fra nord


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse