PUKKDATABASEN

Forekomstområde 206022
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jøsneset
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337190 Y-koord: 6576950
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Mulig uttaksområde basert på topografi.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse