PUKKDATABASEN

Forekomstområde 206024
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Middagsheia
(Sist oppdatert 26.jan.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345702 Y-koord: 6577196
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Mulig uttaksområde basert på topografi. Området må prøvetas for å avklare kvaliteten til bergarten.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse