PUKKDATABASEN

Forekomstområde 206587
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hausvik Industriområde
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngdal (1411-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 381500 Y-koord: 6435884
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Uttak av blokkstein. Formålet er å planere et industriområde for Lyngdal kommune. Benytter samme kaiområde som ble etablert i tilknytting til forekomst 501.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 381448 Y-koord: 6436082

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse