GRUSDATABASEN

Forekomstområde 206966
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vereide 2
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 349582 Y-koord: 6855353
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Fortsettelse av forekomst 15 på fjordbunnen. Forekomsten er registrert på bakgrunn av maringeologiske undersøkelser, men er ikke detaljundersøkt med hensyn til kvalitet som byggeråstoff.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse