GRUSDATABASEN

Forekomstområde 206972
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stongfjorden
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288513 Y-koord: 6814321
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mulig israndavsetning i Stongfjorden. Forekomsten er registrert på bakgrunn av maringeologiske undersøkelser, men er ikke detaljundersøkt med hensyn til kvalitet som byggeråstoff.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse