PUKKDATABASEN

Forekomstområde 207945
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strand
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621146 Y-koord: 6796559
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sparagmitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Veldrevet pukkverk i Brøttemsparagmitt med mange sorteringer på lager. Det opptrer noe fargevariasjon i fargespillet på steinen. Det ses litt oppsprekking i stuffen.

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Lager med sorteringer
3. Fra massetaket
4. Lagerhaug

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621121 Y-koord: 6796697

Betydning :
Dom. bergart : Sparagmitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse