GRUSDATABASEN

Forekomstområde 211840
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Mistdalen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620904 Y-koord: 6862868
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Massene brukes til vedlikehold av vegen til Mistdalen og er vitig til dette formålet.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620945 Y-koord: 6862830

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak i vannbehandlet morene sett mot nord.


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse