PUKKDATABASEN

Forekomstområde 212591
Alstahaug (1820) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Siva industriområde
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 392984 Y-koord: 7322529
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmerskifer
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Uttak av masser for opparbeidelse av industriområde ved Siva, øst for Sandnessjøen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 393089 Y-koord: 7322409

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Glimmerskifer
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama
2. Lasteanlegg


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse