PUKKDATABASEN

Forekomstområde 213318
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeggestad
(Sist oppdatert 07.sep.2009)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354165 Y-koord: 6485887
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354152 Y-koord: 6485932

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse