PUKKDATABASEN

Forekomstområde 213951
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storknuten steinbrudd
(Sist oppdatert 17.jan.2011)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 660742 Y-koord: 6725874
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 660714 Y-koord: 6725855

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse