PUKKDATABASEN

Forekomstområde 213956
Stange (3413) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørli
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621551 Y-koord: 6728639
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621318 Y-koord: 6728661

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart :
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av bruddet


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse