GRUSDATABASEN

Forekomstområde 213975
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Berget grustak
(Sist oppdatert 17.jan.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628578 Y-koord: 6808789
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomst er registrert ut fra opplysninger fra Åmot kommune. Uttaket ligger ca. 3 km nordøst for Søre Løsset, og er regulert.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628587 Y-koord: 6808781

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse