PUKKDATABASEN

Forekomstområde 213979
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Enlia steinbrudd
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 655024 Y-koord: 6799177
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomst er ikke befart pga av stengt bom, men flyfoto og kontakt med kommunen tilsier sporadisk drift.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 655019 Y-koord: 6799194

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse