GRUSDATABASEN

Forekomstområde 214169
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Fuglsjøen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trysil (2117-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 674395 Y-koord: 6806162
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomst like nord for Nordre Fuglsjøen.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 674556 Y-koord: 6806039

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaksområdet sett sørfra


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse