PUKKDATABASEN

Forekomstområde 214229
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugedalen/Snippen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631548 Y-koord: 6782922
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sparagmitt
Virksomhet : Brudd

Bilder
1. Maskinkult
2. Oversiktsbilde

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631552 Y-koord: 6782938

Betydning :
Dom. bergart : Sparagmitt


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse