STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 214235
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osa kraftverk
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634533 Y-koord: 6791771
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Bilder
1. Restmateriale

Størrelse
Mektighet :

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634516 Y-koord: 6791669

Betydning :
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse