GRUSDATABASEN

Forekomstområde 214880
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Furutangen hyttefelt
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 649551 Y-koord: 6807052
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktlokalitet. Det tas ut masser i tilknytning til utbyggingen av Furutangen hyttefelt. Alt benyttes lokalt og vil bli planert ved endt utbygging.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 649571 Y-koord: 6807040

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse