PUKKDATABASEN

Forekomstområde 215887
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Evjen blokksteinsuttak
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Saltstraumen (2029-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 473910 Y-koord: 7441446
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Biprodukt pukk

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Primert blokksteinsuttak, men planlegger invistering i knuseutstyr for produksjon av pukk av vrakstein. Forekomsten er registrert i natursteindatabasen (1839- 616) som et granittbrudd.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 473880 Y-koord: 7441471

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Panorama


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse