PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216301
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjuvesætri Pukkverk
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 529361 Y-koord: 6739984
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk i en mørk grå, noe oppsprukket gneis som produserer masser for bruk til utbygningsarbeider i nærområdene.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 529367 Y-koord: 6740068

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Bilde av steinbruddet sett mot nord


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse