PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216303
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaret pukkverk
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 519469 Y-koord: 6742688
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd og pukkverk som produserer masser for forskjellige utbygningsformål i fjellområdet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 519499 Y-koord: 6742662

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Bilde av anlegget sett mot vest
2. Bilde av stuffen tatt mot vest


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse