PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216305
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dokkadalen fjelltak
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530069 Y-koord: 6741282
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk i en fjellknaus med 20 meters høyde i en grå, middelskornig gneis som synes å bli delt i to paller. Bergarten er en lit oppsprukket, grå og middelskornet gneis. Bergarten synes å ha gode mekaniske egenskaper.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530085 Y-koord: 6741264

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Bruddet sett mot nord-nordvest


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse