PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216307
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hedalen Pv
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540311 Y-koord: 6718569
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Lite steinbrudd hvor det sporadisk blir produsert pukk for det lokale markedet. Meget viktig forekomst til slike formål.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540294 Y-koord: 6718549

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Bilde av steinbruddet sett mot øst


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse