GRUSDATABASEN

Forekomstområde 216377
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stordalsbotn
(Sist oppdatert 23.nov.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Velfjord (1825-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 377434 Y-koord: 7261548
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Steinur/talusskråning lengst nord i botnen. Ortofoto viser fallsortering med betydelige mengder blokk i dalbunnen. Det vil kreve nærmere undersøkelser for å begrense forekomstens mektighet over berggrunn.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 377449 Y-koord: 7261437

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Skred, forvitring


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse