PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216747
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dimmelsvik
(Sist oppdatert 13.jun.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kvinnherad (1214-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329965 Y-koord: 6649156
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Steinbruddet er etablert i tilknytting til et tidligere grusuttak. Forekomsten består av en gneis, som ligger i en ikke alt for bratt skråning ovenfor grusmassene.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329913 Y-koord: 6649183

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Produksjonsanlegg
2. Massetaket
3. Lasteanlegg


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse