PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216772
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Kalberg pukk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312506 Y-koord: 6521848
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er et steinbrudd og pukkproduksjon i en grusavsetning på Nordre Kalberg. Forekomsten er foreløpig ikke befart av NGU og opplysninger er gitt av driver og innhentet gjennom karttjenester på nett.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312398 Y-koord: 6521816

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddet sett mot sør


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse