PUKKDATABASEN

Forekomstområde 217885
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Torpo
(Sist oppdatert 22.jun.2017)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483043 Y-koord: 6724552
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Brudd drevet i granittisk gneis tildels øyegneis. Noe foliert.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483166 Y-koord: 6724566

Betydning : Ikke vurdert
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Ikke angitt


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse