PUKKDATABASEN

Forekomstområde 217923
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kviten
(Sist oppdatert 19.mar.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355862 Y-koord: 6849993
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Området er avgrenset på bakgrunn av informasjon fra grunneier og mineralstatistikk. Bergarten er en kombinasjon av gneis og granitt med innslag av mylonitt.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355766 Y-koord: 6849893

Betydning :
Dom. bergart : Gneisgranitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse