STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 217992
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Framrustetippen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 441186 Y-koord: 6868663
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbygging som benyttes som byggeråstoff. Massene knuses i mobil knuser og siktes i ulike fraksjoner for bruk til veger og som fyllmasse i nærområdet. Bergarten er en amfibolittrik, grovkornig gneis.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 441131 Y-koord: 6868632

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse