STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 217997
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dønnfosstippen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452410 Y-koord: 6865502
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp etter kraftverksutbygging. Bergarten i tippen er en amfibolittrik gneis med antatt begrensede mekaniske egenskaper. Massene kan benyttes som fyllmasse og andre enklere byggeformål.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse