STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 218861
Sør-Varanger (5444) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørnevatn
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: ED50-UTM Sone 26
X-koord: 384505 Y-koord: 7726961
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Gruvetipp Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Det drives pukkveksdrift i forbindelse med avgangen fra magnetseperatoren og bryting av gråfjell fra dagbruddsdriften i Sydvaranger gruver. Denne har varierende sammensetning bestående av hovedsaklig gneis. Sydvaranger Gruve A/S eller Aktieselskabet Sydvaranger ble stiftet i 1906 og i 1910 ble den første lasten med jernmalm eksportert. Det skal i dag være ca 300 mill. tonn med gråberg/avgang som ligger på mange tipper av varierende størrelser som ligger på et område som er ca 9 km langt i Bjørnevatn.

Bilder
1. Dagbruddet i Bjørnevatn

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: ED50-UTM Sone 26
X-koord: 383613 Y-koord: 7729538

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Gruvetipp Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Steintipp og produksjonssted


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse