PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219390
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Katerås
(Sist oppdatert 01.nov.2013)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 481181 Y-koord: 6520969
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Registrert basert på informasjon fra Mineralstetistikken.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 481179 Y-koord: 6520973

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse