PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219430
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Slokvik
(Sist oppdatert 04.nov.2013)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472859 Y-koord: 6573486
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Registrert basert på informasjon fra Mineralstatistikken.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472870 Y-koord: 6573469

Betydning :
Dom. bergart : Granitt


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse