PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219770
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skipavika
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 284414 Y-koord: 6753634
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk

Beskrivelse
Forekomsten er regisitrert med informasjon fra mineralstatistikk. Forekomsten er ikke befart.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 284535 Y-koord: 6753187

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart :
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse