PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219789
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagfloten
(Sist oppdatert 19.des.2013)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 361135 Y-koord: 6849005
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Registrert med informasjon fra mineralstatistikk. Forekomsten er ikke befart.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 361102 Y-koord: 6849004

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse