PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219794
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reed
(Sist oppdatert 20.des.2013)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360850 Y-koord: 6849179
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Registrert med informasjon fra mineralstatistikk. Forekomsten er ikke befart.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360823 Y-koord: 6849135

Betydning :
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse