PUKKDATABASEN

Forekomstområde 219882
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Sataslåtten
(Sist oppdatert 20.jan.2014)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 479076 Y-koord: 6723639
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Registrert etter ekstern informasjon.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 479071 Y-koord: 6723653

Betydning : Ikke vurdert
Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse