PUKKDATABASEN

Forekomstområde 221296
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjeslia
(Sist oppdatert 11.jun.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632161 Y-koord: 6782249
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten Gjeslia ligger vest for Rena leir. Forekomsen består av en rød og grå kvartsitt.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632167 Y-koord: 6782314

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt

Bilder
1. Panorama av bruddet.


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse